szlifierki do płaszczyzn, brykieciarki hydrauliczne...

 

Wyprzedaż obrabiarek używanych - zobacz ofertę

 


 

Brykieciarki hydrauliczne

Opis ogólny budowy brykieciarki hydraulicznej.

Brykieciarka służy do prasowania różnych - suchych materiałów: słomy, trocin, papieru, styropianu itp. Zasada działania brykieciarki polega na sprasowaniu materiału pod wysokim ciśnieniem aż do osiągnięcia-przekroczenia granicy sprężystości. W zależności od stosowanego materiału należy ustawić optymalne ciśnienie prasowania. Dla różnych materiałów ciśnienie to jest zmienne.

Brykieciarka zbudowana jest z dwóch zespołów - podstawy i komory prasującej. Podstawa wykonana jest jako konstrukcja spawana z profili zimnogiętych dających sztywną i stabilną konstrukcję nośną. Na profilach umieszczone są wiązki przewodów elektrycznych oraz zamocowana jest szafa sterująca. W środku podstawy znajduje się napęd mieszalnika ułatwiający opadanie materiału do koryta z podajnikiem materiału umieszczonym również w podstawie maszyny. Do podstawy dokręcony jest kosz zasypowy.

 

Komora prasująca wykonana jest jako kostka z zamontowaną tuleją, w której formowany jest brykiet. Do kostki z jednej strony dokręcony jest siłownik prasujący a z drugiej (umieszczone w 1 linii) szczęki zaciskowe blokowane siłownikiem szczękowym. Od góry kostki umieszczony jest układ wstępnego formowania materiału napędzany siłownikiem formującym połączonym ze stemplem formującym pracującym w prowadnicach.

 
Zestaw hydrauliczny przeznaczony jest do napędu urządzenia brykietującego ( np. brykieciarki do trocin lub słomy ).

 

 

Brykieciarka hydrauliczna HP-15
Brykieciarka hydrauliczna HP-15
Brykieciarka hydrauliczna HP-25
Brykieciarka hydrauliczna HP-25

 

Opis ogólny budowy zestawu hydraulicznego.

 

Zestaw hydrauliczny składa się z następujących elementów:

 
 1. zasilacza hydraulicznego,
 2. siłowników hydraulicznych.
 

Zasilacz ma budowę kompaktową. Pompa znajduje się wewnątrz stalowego zbiornika. Silnik elektryczny, napędzający zestaw pompujący, umieszczony jest na pokrywie zbiornika i poprzez łącznik połączony z kołnierzem centrującym pompę. Napęd z silnika przekazywany jest za pomocą podatnego sprzęgła skrętnego z wkładką elastyczną. Na pokrywie zbiornika umieszczone są:

a) elementy sterowania hydraulicznego

Sterowanie pracą siłowników hydraulicznych odbywa się za pomocą rozdzielaczy suwakowych sterowanych elektrycznie. Zawory przelewowe sterują pracą pompy, zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia i zabezpieczają siłownik jednostronnego działania przed gwałtownym wzrostem ciśnienia.

 

Czujnik ciśnienia sygnalizuje moment w którym powinien być otwarty siłownik jednostronnego działania.

b ) filtry oleju

Filtr wlewowy z odpowietrznikiem wykorzystywany jest podczas napełniania zbiornika olejem i w czasie pracy zabezpiecza zbiornik przed wzrostem ciśnienia. Układ hydrauliczny wyposażony jest w filtr spływowy.

c ) czujnik tempetatury i poziomu oleju

Ma za zadanie przerwać pracę układu hydraulicznego w przypadku wzrostu ponad wartości dopuszczalne temperatury oleju lub jego braku.

d ) manometry

Na bocznej ściance zbiornika umieszczony jest wskaźnik poziomu oleju.

 

Do pokrywy zbiornika oleju przymocowany jest wspornik - podstawa powietrznej chłodnicy oleju. Obieg oleju w układzie chłodzenia jest niezależny od układu roboczego. Jego pracą steruje układ elektroniczny.

 

Układ wyposażony jest w układ podgrzewania oleju. Sterowanie realizowane jest poprzez sterownik PLC.

 

Opis cyklu pracy automatycznej.

 

Brykieciarka wykonuje cykl automatyczny zapisany w programie PLC sterownika.

 

Po włączeniu cyklu automatycznego załącza się obrót łopat mieszalnika w zasypie (praca mieszalnika cały czas w trakcie załączonego cyklu) i maszyna wykonuje pierwsze dwie sekwencje ruchów siłownikami bez pracy podajnika materiału. Po dwóch cyklach następuje pełna praca automatyczna wg schematu;

 
 1. podanie dawki materiału z zasypu poprzez obrót podajnika materiału. Potencjometrem umieszczonym na pulpicie "DŁUGOŚĆ BRYKIETU" możemy sterować czasem podawania dawki materiału co ma bezpośrednie przełożenie na długość gotowego brykietu.
 2. Zatrzymanie podawania dawki materiału;
 3. Napełnianie i jednoczesne wstępne uformowanie brykietu poprzez przesuw tłoka siłownika pionowego aż do osiągnięcia pozycji do dołu (odpowiednie pozycje położenia tłoka siłownika sygnalizowane są kontrolkami na czujnikach indukcyjnych umieszczonych bezpośrednio na siłowniku);
 4. Zatrzymanie napełniania w pozycji do dołu;
 5. Prasowanie brykietu poprzez przesuw tłoka siłownika poziomego aż do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia (nastawionego na czujniku ciśnienia).
 6. Otwarcie szczęk poprzez ruch do góry tłoka siłownika szczękowego - "zluzowanie" siłownika szczękowego;
 7. Dalsze prasowanie brykietu poprzez przesuw tłoka siłownika poziomego aż do osiągnięcia pozycji do przodu (odpowiednie pozycje położenia tłoka siłownika sygnalizowane są kontrolkami na czujnikach indukcyjnych umieszczonych bezpośrednio na siłowniku). Dalsze prasowanie brykietu ma na celu tylko wysunięcia gotowego produktu z rozwartych szczęk.
 8. Zaciśnięcie szczęk poprzez ruch do dołu tłoka siłownika szczękowego;
 9. Wycofanie siłownika poziomego aż do osiągnięcia pozycji do tyłu;
 10. Wycofanie siłownika pionowego aż do osiągnięcia pozycji do góry.
 

Podstawowe własności brykieciarki z napędem hydraulicznym:

 • małą częstotliwość cykli roboczych (ok. 8 na minutę),
 • mała waga i pobór mocy w stosunku do wydajności,
 • duża trwałość wszystkich mechanizmów ze względu na małą częstotliwość ruchu tłoka i stosunkowo niskie ciśnienie prasowania,
 • długi czas nacisku w procesie formowania brykietu sprzyja jego zwartości,
 • łatwa obsługa i konserwacja,
 • modułowa budowa z typowych (łatwo zamiennych) elementów napędu hydraulicznego,
 • duży asortyment materiału brykietowanego (słoma, trociny, makulatura),
 • pełna automatyzacja pracy napędu,
 • dopuszczalna wilgotność do 18%,
 • niska energochłonność,
 • niska temperatura wydzielana w trakcie prasowania,
 

Ze względu na osiągane wydajności, wagę i rozmiary oraz pobór mocy  brykieciarki hydrauliczne są najbardziej rozpowszechnionymi typami brykieciarek.