szlifierki do płaszczyzn, brykieciarki hydrauliczne...

 

Wyprzedaż obrabiarek używanych - zobacz ofertę

 


 

Serwis szlifierek

W celu zapewnienia naszym Klientom ciągłości produkcji oraz zabezpieczenia obrabiarek do pełnej gotowości i sprawności wykonujemy usługi stałej - bieżącej obsługi serwisowej szlifierek znajdujących się w siedzibie Klienta. Usługa polega na systematycznym monitorowaniu przez naszych serwisantów stanu technicznego obrabiarek. Wiąże się to z przyjazdem serwisu 2-4 razy rocznie (w zależności od ilości maszyn) i dokonania przeglądów szlifierek wg ogólnego zakresu podanego poniżej:

 1. Ogólny zakres przeglądów okresowych szlifierek w siedzibie Klienta
 2. Przeprowadzenie wywiadu z operatorem szlifierki.
 3. Oględziny zewnętrzne, opis obrabiarki i próby na biegu jałowym.
 4. Sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich dźwigni, pokręteł i kół ręcznych (pomiary dokładności przybierania na skalach).
 5. Sprawdzenie działania zabezpieczeń i blokad elektrycznych.
 6. Szlifowanie stołu (szlifierki do płaszczyzn).
 7. Próby pracy pod obciążeniem i pomiary dokładności obrabiarek wg karty WOT danej maszyny.
 8. Określenie przyczyn i skutków zużycia części kontrolowanych zespołów.
 9. Kasowanie luzów, dokręcenie śrub, nakrętek, złączek itp.
 10. Regulacja zespołów obrabiarki (tłoczysk, siłowników, rozdzielaczy, prowadnic itp.).
 11. Oczyszczenie instalacji smarowania oraz punktów smarowania - smarowanie punktów wg DTR obrabiarki.
 12. Wymiana filtrów.
 13. Wymiana lub filtracja olejów w zależności od ilości przepracowanych godzin i stopnia zanieczyszczenia.
 14. Sprawdzenie stanu technicznego węży hydraulicznych i zlikwidowanie wszelkich przecieków w układzie hydraulicznym.
 15. Sprawdzenie prawidłowego smarowania i stanu technicznego prowadnic.
 16. Sprawdzenie prawidłowego smarowania innych podzespołów (śrub, kół zębatych, itd.).
 17. Sprawdzenie i pomiary obciążenia silników elektrycznych.
 18. Przypadki nadmiernego zużycia zespołów lub części, powinny być w miarę możliwości niezwłocznie usuwane z uwagi na konieczność zabezpieczenia przed dalszym, stopniowo narastającym zużyciem lub możliwością awarii.
 19. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy ponownie przeprowadzić pomiary dokładności obrabiarki i próby pracy pod obciążeniem.
 20. Wystawienie protokołu z przeprowadzanych czynności serwisowych, założenie paszportu dla szlifierki.
 21. Przegląd może być połączony z drobnym remontem jednak nie powinien powodować przymusowego postoju.

Po wykonaniu czynności serwisowych Klient otrzymuje specyfikację serwisową do każdej szlifierki w postaci paszportu przypisanego do każdej maszyny.

 • Specyfikacja serwisowa zawiera:
 • Dane podstawowe maszyny (typ, nr fabr., rok produkcji);
 • opis stanu technicznego maszyny i wyposażenia dodatkowego;
 • opis wykonanych prac w ramach przeglądu;
 • wykaz części koniecznych do wymiany lub wymienionych podczas przeglądu;
 • zalecenia co do dalszej eksploatacji (podjęcie działań korygujących, remont średni czy remont kapitalny).