szlifierki do płaszczyzn, brykieciarki hydrauliczne...

 

Wyprzedaż obrabiarek używanych - zobacz ofertę

 


 

Szlifierka do płaszczyzn BRH 40 A II stół 400x1000

Oferuję do sprzedaży szlifierkę do płaszczyzn BRH – 40 A II produkcji Czechosłowackiej nr fabr. 600429
z 1985r. po remoncie średnim. Maszyna jest w pełni sprawna i sprawdzona – wszystkie elementy sterowania działają prawidłowo. Obecnie przygotowana jest do odbioru (podłączona, gotowa do próby pracą). W obecnym stanie można wykonywać na niej szlifowanie średnio dokładnych detali.

Cena netto sprzedaży w obecnym stanie: 33.500,00 PLN+VAT

Cena obejmuje maszynę wyposażoną w:

 1. Stół elektromagnetyczny o wymiarach 400x1000 mm;
 2. Jedną obsadę ściernicy na ściernicę ø350 x ø127 x 40 - 80mm;
 3. Układ nawodnienia z filtrem magnetycznym i elektropompką;
 4. Szafa sterownicza;
 5. Zasilacz hydrauliczny;
 6. Kompletna DTR szlifierki BRH 40 A (wersja czeska, wersja niemiecka, tłumaczenie polskie, schematy elektryczne).

Zakres prac remontu średniego:

 1. Oczyszczenie szlifierki z zabrudzeń zewnętrznych i powłok zabezpieczających przed korozją;
 2. Wypoziomowanie i ustawienie szlifierki do uruchomienia;
 3. Podłączenie elektryczne szlifierki i sprawdzenie wszystkich funkcji pracy;
 4. Przegląd i udrożnienie całego układu smarowania i oczyszczenie kanałów spływu chłodziwa;
 5. Przegląd i przywrócenie wszystkich funkcji sterowania elektrycznego i hydraulicznego;
 6. Przeróbka (zmiana) sterowania nawrotami ruchu poprzecznego kolumny z wrzeciennikiem na listwę z nowymi zderzakami umieszczoną z boku korpusu;
 7. Przegląd instalacji hydraulicznej, usunięcie przecieków, wymiana elektrozaworu do sterowania ruchem poprzecznym ciągłym i skokowym;
 8. Oczyszczenie zbiornika oleju hydraulicznego i filtrów hydraulicznych;
 9. Wymiana wszystkich pomp zębatych (5 szt. pomp) odpowiedzialnych za:
 • uruchomienie i układ smarowania (pompa dwusekcyjna);
 • posuw wzdłużny wolny i posuw poprzeczny (pompa dwusekcyjna);
 • posuw wzdłużny przyspieszony (pompa dużej wydajności);
 1. Przegląd siłownika posuwu wzdłużnego i wymiana kompletu uszczelnień dławic i tłoka;
 2. Wymiana oleju wrzecionowego smarowania panewek ściernicy;
 3. Wymiana wkładów filtracyjnych (filtrów hydraulicznych powrotnych - 3szt.);
 4. Przegląd instalacji elektrycznej i przywrócenie sterowania szlifierki zgodnie ze schematem elektrycznym (wymiana uszkodzonych przekaźników, usunięcie przeróbek elektrycznych niezgodnych ze schematem szlifierki);
 5. Wymiana wiązki przewodów elektrycznych maszyny (listwa pod kolumną szlifierki) z szafą sterowniczą;
 6. Przeniesienie pulpitu operatora z zasilacza hydraulicznego na ramię połączone z korpusem szlifierki (ergonomia obsługi maszyny);
 7. Wymiana wyłączników bezpieczeństwa (grzybków) na zgodne z przepisami;
 8. Regulacja naciągu pasów napędu ściernicy;
 9. Wymiana osłony harmonijkowej tylnej posuwu poprzecznego;
 10. Naprawa osłon blaszanych przednich posuwu poprzecznego;
 11. Wstępne szlifowanie stołu elektromagnetycznego;
 12. Pomiary geometrii szlifierki zgodnie z WOT (pomiary w załączeniu);
 13. Szlifowanie pięciu próbek z wynikiem 0,018mm.

W wyniku powyższych prac stwierdzono:

 1. Wszystkie elementy sterowania hydraulicznego i elektrycznego działają prawidłowo;
 2. Stół elektromagnetyczny działa prawidłowo (trzyma mocno) i posiada 20-21mm grubości płyty górnej;
 3. Śruba posuwu pionowego z nakrętką nie wykazuje luzu (0,02mm obracając koło
  w prawo a potem w lewo), dobieranie wg skali prawidłowe;
 4. Śruba posuwu poprzecznego z nakrętką nie wykazuje luzu;
 5. Pomimo uzyskania poprawnego wyniku próby szlifowania na próbkach zalecamy wykonanie szlifowania prowadnic stołu i korekcyjnego skrobania prowadnic korpusu podstawy (prowadnica płaska jest zatarta) aby uzyskać prawidłowość geometrii (bez ingerencji
  w przesuw pionowy), aby szlifierka spełniała Warunki Odbioru Technicznego w zakresie posuwu wzdłużnego i poprzecznego.
  ZALETY PRODUKTU:
 6. Maszyna sprowadzona bezpośrednio z narzędziowni;
 7. Instalacja elektryczna zgodna ze schematem;
 8. Wymienione całe zasilanie hydrauliczne i naprawione elementy wykonawcze (siłownik wzdłużny);
 9. Znana i ceniona marka producenta;
 10. Maszyna po oczyszczeniu i sprawdzeniu wstępnym;
 11. Bardzo duża uniwersalność;
 12. Cykl automatycznego dobierania w przesuwie pionowym
 13. Stabilna, zwarta budowa zapewniająca długie użytkowanie;
 14. Karta pomiarowa wg Warunków Odbioru Technicznego świadcząca o dokładności szlifierki;
 15. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa.

   

  Warunki płatności:

Przedpłata w wysokości 20% brutto na rezerwację szlifierki płatna przelewem 2 dni od daty zamówienia.

80% brutto płatne przelewem w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru na podstawie protokołu odbioru a przed rozpoczęciem wysyłki maszyny. Protokół odbioru upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT.

Odbiór szlifierki:

Odbiór zostanie przeprowadzony w siedzibie Sprzedającego (Pabianice koło Łodzi, ul. Partyzancka 80/92). Przedmiotem odbioru będzie pomiar geometrii urządzenia zgodnie z Warunkami Odbioru Technicznego i DTR producenta oraz wykonanie próby pracy na detalu próbnym. Materiał na obróbkę detalu testowego, narzędzia i oprzyrządowanie niezbędne do przeprowadzenia odbioru oraz operatora szlifierki zapewni Zleceniodawca przy użyciu własnych środków.

W przypadku braku przedstawiciela Zleceniodawcy podczas odbioru Sprzedający dokona jednostronnego odbioru i podpisany jednostronnie protokół przekaże Zleceniodawcy przed dostawą urządzenia.

Transport:

Transport szlifierki organizuje Zleceniodawca i jego obciążają koszty transportu i ubezpieczenia oraz ryzyko utraty rzeczy w czasie transportu. Załadunek dźwigiem z góry lub wózkiem widłowym (samochód odkryty). Załadunek na samochód po stronie Sprzedającego.

Gwarancja:

POLMET nie udziela gwarancji na szlifierkę (Możliwa pełna próba pracy maszyny w naszej siedzibie). Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego w tytułu rękojmi za wady fizyczne maszyny i odpowiedzialność za jej bezpieczne użytkowanie zgodnie z przepisami.

Ważność oferty: do wyczerpania zapasów.

Formalne zamówienie na powyższych warunkach proszę kierować na adres powołując się na nr oferty:

POLMET Paweł Kielnierowski

ul. Partyzancka 80/92

95-200 Pabianice

tel. 507-07-22-66

fax 042 215-90-11

a-mail: pablokiel@go2.pl

NIP 731-166-95-13

REGON 100411869

Nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 22445

Szlifierka do płaszczyzn BRH 40A II
Szlifierka BRH 40A II
Szlifierka do płaszczyzn BRH 40A II-elektryka
Szlifierka do płaszczyzn BRH 40A II-tabliczka
Szlifierka do płaszczyzn BRH 40A II-pompy hydrauliczne
Szlifierka do płaszczyzn BRH 40A II-filtry hydrauliczne