Wróć
NR REF. 01

Filtr bibułowy pk-700

Filtr bibułowy PK-700

do uzgodnienia PLN+VAT

Producent: POLMET
Stan: Nowy
Rok produkcji: 2020

Filtr bibułowy ustawiony jest swobodnie na zbiorniku chłodziwa. Taki układ filtrujący jest przeznaczony do filtrowania chłodziw obróbkowych w temperaturze do max 40°C i lepkości ok. 10 cSt chłodziw z zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych jak: mikrowióry z procesu skrawania, tworzywa sztuczne, ziarna i włókna bawełny z tarcz ściernych, pył metaliczny, drobiny farby i inne zanieczyszczenia stałe. Filtry te nie mogą być stosowane do filtrowania cieczy zasadowych, kwaśnych, żrących, roztworów soli i sody oraz innych cieczy na bazie wody.

Instrukcja eksploatacji Zestawu filtrującego

Ogólne warunki pracy

 1. Filtr bibułowy jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniu zamkniętym i suchym.
 2. Filtr bibułowy jest wyposażeniem dodatkowym do szlifierek już posiadających odpowiednie sterowanie załączaniem i wyłączaniem filtra i elektropompki chłodziwa w cyklu pracy maszyny.
 3. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 0oC ¸ +40 o
 4. Nie wolno używać łatwopalnych cieczy chłodząco-smarujących lub sprzyjających wybuchowi! Filtry nie mogą być stosowane do filtrowania cieczy zasadowych, kwaśnych, żrących, roztworów soli i sody.
 5. W przypadku obchodzenia się z płynami chłodząco-smarującymi należy przestrzegać odnośnych przepisów oraz zasad zachowania się (konserwacja, przeglądy, środki ochrony osobistej). Ciecze chłodząco-smarujące nie mogą w żadnym wypadku przedostać się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do wody gruntowej. Stosować się do zaleceń szczegółowych danego producenta cieczy chłodzącej w zakresie bezpieczeństwa.
 6. Filtr posadowiony jest swobodnie na zbiorniku chłodziwa.

Uwaga:

Przy pierwszym podłączeniu i uruchomieniu silnika reduktora, silnika pompy oraz po każdej zmianie zasilania elektrycznego, należy sprawdzić obroty silnika elektrycznego motoreduktora i elektropompki chłodziwa.

Motoreduktor filtra bibułowego – kierunek obrotów lewy (przeciwny do ruchu wskazówek zegara);

Elektropompka chłodziwa – kierunek obrotów prawy (zgodny z ruchem wskazówek zegara).

 

Obsługa bieżąca Filtra bibułowego

 1. Filtr bibułowy nie wymaga regulacji w czasie swojej eksploatacji. Jednym elementem podlegającym okresowej regulacji jest naciąg taśmy transportera bibuły.
 2. Filtr nie posiada punktów smarowych. Okresowo co 500 godzin pracy należy usunąć olej z przekładni motoreduktora i wymienić na nowy – Olej maszynowy 46 uzupełnić wg wskazań poziomowskazu.
 3. Dbać o czystość urządzenia. Nie dopuszczać do osadzania się na jego elementach pyłów, szlamów i innych zanieczyszczeń. Oczyszczać nie rzadziej niż co 150 godzin pracy – nie używać sprężonego powietrza (ochrona silnika IP55).
 4. Systematycznie (nie rzadziej niż co 200 godzin pracy) sprawdzać jakość połączeń gwintowanych (poluzowane śruby dokręcić).
 5. Systematycznie (nie rzadziej niż co 300 godzin pracy) sprawdzać stan łożysk ślizgowych.
 6. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub zakłóceń w pracy filtra należy niezwłocznie powiadomić serwis techniczny.

Budowa Filtra bibułowego

Filtr bibułowy składa się z dwóch ścian bocznych połączonych ze sobą dwoma wałkami rozporowymi i dwoma wałkami: napędowym i napędzanym ułożyskowanymi w ścianach bocznych. Między wałkami napędowymi umieszczony jest przenośnik włókniny, napędzany przez motoreduktor napędu filtra. Napęd filtra (transport włókniny) uruchamiany jest za pośrednictwem wyłącznika pływakowego umieszczonego na belce z kątownika nad transporterem.

Wałek napędowy (od strony motoreduktora) ułożyskowany jest z tyłu urządzenia w łożyskach ślizgowych. Motoreduktor napędowy mocowany jest trzema śrubami M6 do wspornika reduktora wspawanego w zbiornik cieczy chłodzącej. Połączenie motoreduktora z wałkiem napędowym jest bezpośrednie (wałek ma frezowany zabierak połączony bezpośrednio z otworem w motoreduktorze). Oś napędowa posiada tylko ruch obrotowy. Do osi napędowej wspawane są dwa koła zabierakowe oraz trzy koła podporowe siatki transportera umożliwiające prawidłowe przemieszczanie się włókniny filtrującej.

Wałek napędzany (od strony spływu zanieczyszczonej włókniny) ułożyskowany jest z przodu urządzenia w łożyskach ślizgowych. Oś napędzana posiada ruch obrotowy i dodatkowo posiada możliwość przesuwu w płaszczyźnie poziomej. Przesuw w tej płaszczyźnie powoduje naciąganie siatki transportera i jest przeznaczony do regulowania nadmiernego zwisu górnej części przenośnika względem dolnej. Do osi napędzanej również wspawane są dwa koła zabierakowe oraz trzy koła podporowe siatki transportera umożliwiające prawidłowe przemieszczanie się włókniny filtrującej. Przy maksymalnym zluzowaniu siatki transportera koła zabierkowe wystają minimalnie poza brzeg zbiornika cieczy chłodzącej umożliwiając prawidłowe odprowadzanie zużytej włókniny do zbiornika na odpad.

Włóknina filtracyjna o wymiarach max Ø200x700mm nawinięta jest na tytlu o średnicy wewnętrznej Ø70mm i umieszczona jest na rolce swobodnie obracającej się na wkładkach poliamidowych na wałku osadzonym w podporach włókniny. Rolka z czystą włókniną zabezpieczona jest przed zabrudzeniem przez obudowę rolki swobodnie postawioną na bokach filtra. Obudowa rolki z włókniną posiada dwa uchwyty do jej zdjęcia w celu wymiany włókniny na nową.

W celu zmniejszenia ciśnienia na filtrze umieszczone jest sitko spływu chłodziwa. Strumień cieczy chłodzącej z obrabiarki należy ustawić tak aby chłodziwo spływało bezpośrednio na sito.

Filtr bibułowy zaopatrzony jest w zbiornik na odpady zużytej włókniny umieszczony z przodu filtra.

Budowa Zbiornika cieczy chłodzącej

 Zbiornik cieczy chłodzącej, na którym posadowiony jest filtr bibułowy, jest konstrukcją spawaną. Na zbiorniku zainstalowana jest pompa chłodziwa, czujnik poziomu cieczy chłodzącej, wspornik motoreduktora napędu filtra oraz szafa elektryczna. Wszystkie te elementy umieszczone są w tylnej części zbiornika. Zbiornik o pojemności około 260l zaopatrzony jest w kółka ułatwiające jego ustawienie przy maszynie. Pompa chłodziwa o wydajności około 120 l/min. sterowana jest przez falownik pozwalający na płynną regulację wydatku cieczy chłodzącej w zakresie obrotów 1000-2800 obr./min. Do sterowania obrotami pompy chłodziwa wyprowadzony jest w potencjometr umieszczony w osobnej puszce sterowniczej do zamocowania na obrabiarce. Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku wyłącza pompę w przypadku zbyt małego poziomu cieczy w zbiorniku (zabezpiecza pompę przed pracą bez czynnika).

Rysunek Filtra bibułowego PK-700 można pobrać w zakładce „Do pobrania”

Szerokość włókniny
700 [mm]
Maksymalna średnica rolki z włókniną
Ø200 [mm]
Szybkość przenośnika włókniny
~0,9 [m/min.]
Maksymalna wydajność przy 3% koncentracji zanieczyszczeń i lepkości 10 cst
250 [1/min.]
Pojemność zbiornika chłodziwa
260 [l]
Wydajność elektropompki chłodziwa
120 [l/min]
Wymiary gabarytowe zestawu filtrującego (filtr+zbiornik chłodziwa)
1500x1135x760 [mm]
Waga zestawu
~220 [kg]
Opcje dodatkowe - do uzgodnienia

Falownik do płynnej regulacji ilości chłodziwa doprowadzanej do strefy obróbki

2000 PLN + VAT

Rysunek - FILTR BIBUŁOWY PK-700
Pobierz dokument
Warunki gwarancji PK-700
Pobierz dokument

Skontakuj się z nami.

Dane kontaktowe
Paweł Kielnierowski
POLMET Paweł Kielnierowski

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 90