Przeglądy zerowe szlifierek

Głównym założeniem przeglądu zerowego jest aktualne stwierdzenie wszystkich nieprawidłowości pracy szlifierki, polegające na sprawdzeniu kluczowych elementów kinematycznych, hydraulicznych oraz geometrycznych.

Przegląd zerowy pozwala określić czy konieczny będzie remont kapitalny szlifierki, czy wystarczy tylko regulacja, serwis lub naprawa poszczególnych zespołów maszyny. Podczas przeglądu zerowego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić zużycia śrub posuwów, rozdzielaczy hydraulicznych i pompy hydraulicznej. Możemy sprawdzić prawidłowość działania wszystkich funkcji obrabiarki zgodnie z jej konstrukcją.

Szczegółowy zakres przeglądu zerowego ustala się bezpośrednio ze Zleceniodawcą podczas wizyty serwisantów FUM Sp. z o.o. w siedzibie Klienta.

Usługę tą oferujemy również Klientom, którzy planują zakup używanej szlifierki na rynku wtórnym. Wiemy, co należy sprawdzić, a czego handlarz nie powie. Dokładne sprawdzenie maszyny, przed zakupem przez naszych serwisantów może uchronić Państwa przed podjęciem błędnej decyzji zakupu lub dać rzeczowe argumenty negocjacji ceny nabycia szlifierki.

Ogólny zakres przeglądu zerowego szlifierki:

01
Przeprowadzenie wywiadu z operatorem szlifierki.
02
Ustalenie zakresu wykonywanych operacji na szlifierce, niedomagań i nieprawidłowości w działaniu.
03
Oględziny zewnętrzne i próby na biegu jałowym.
04
Ustalenie urządzeń peryferyjnych i wyposażenia dodatkowego dostępnego na danym stanowisku pracy.
05
Sprawdzenie ręcznego posuwu pionowego (dokładność przybierania wg skali, luz na prowadnicach, płynność przesuwu).
06
Sprawdzenie ręcznego posuwu poprzecznego (dokładność przybierania wg skali, luz na prowadnicach, płynność przesuwu).
07
Sprawdzenie stanu i napięcia pasa napędowego wrzeciona ściernicy.
08
Sprawdzenie stanu oleju hydraulicznego oraz chłodziwa w zbiornikach.
09
Sprawdzenie wszystkich olejowskazów i zbiorników ręcznego smarowania obrabiarki.
10
Sprawdzenie ciśnienia w układzie hydraulicznym oraz wydajności (szybkości pracy).
11
Sprawdzenie ilości zanieczyszczeń i złogów pyłów w rynnach spustowych chłodziwa, osłonie ściernicy itp.
12
Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji.
13
Sprawdzenie blokad elektrycznych i instalacji elektrycznej na zgodność ze schematem.
14
Sprawdzenie elektryczne stołu elektromagnetycznego (pomiar oporności i napięcia zasilającego).
15
Szlifowanie stołu elektromagnetycznego.
16
Przeprowadzenie pomiarów geometrii szlifierki zgodnie z WOT i wykonanie próby szlifowania 5 próbek.
17
Wystawienie pisemnego protokołu z przeprowadzanych czynności przeglądu zerowego.

W przypadku stwierdzenia zbyt dużych nieprawidłowości w działaniu szlifierki lub pomiarów geometrii znacznie odbiegających od normy Serwisanci zgłaszają ten fakt Koordynatorowi wyznaczonemu przez Zleceniodawcę i wspólnie oraz w porozumieniu z kadrą kierowniczą FUM Sp. z o.o. podejmują decyzję o dalszych działaniach serwisowych.

Galeria zdjęć