Serwis szlifierek

W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania szlifierki i zadowalających pomiarów geometrii podejmowane są działania serwisowe i naprawcze.

Serwis szlifierek – ogólny zakres działań:

 1. Wypompowanie starego oleju i oczyszczenie zbiornika oleju hydraulicznego (w przypadku bardzo dużych zanieczyszczeń oleju, przepłukanie instalacji hydraulicznej).
 2. Zalanie nowego oleju zgodnie z DTR szlifierki i instrukcją smarowania (ilość i rodzaj oleju ustalany jest z Klientem przed wyjazdem serwisowym).
 3. Pełne nasmarowanie i udrożnienie wszystkich punktów smarowych zgodnie z Instrukcją smarowania.
 4. Wymiana wszystkich filtrów hydraulicznych (jeżeli znane są wcześniej ich rodzaje).
 5. Regulacja ciśnienia w układzie hydraulicznym zgodnie z DTR.
 6. Wypompowanie starego chłodziwa i oczyszczenie zbiornika chłodziwa.
 7. Udrożnienie rynien spustowych chłodziwa.
 8. Usunięcie (jeśli jest możliwość) wszelkich wycieków oleju i chłodziwa. Sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej (w miarę dostępu do jej elementów).
 9. Regulacja luzów mechanicznych na klinach, listwach, śrubach regulacyjnych itp.
 10. Krótkie szkolenie z zakresu obsługi bieżącej szlifierki.
 11. Sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich funkcji szlifierki.
 12. Wystawienie pisemnego protokołu z przeprowadzanych czynności serwisowych.