Wróć
NR REF. 02

Pochłaniacz pyłu PK-2000

Pochłaniacz pyłu duży PK-2000

15.500,00 PLN+VAT

Producent: POLMET
Stan: Nowy
Rok produkcji: 2024

Pochłaniacz pyłu ( wyciąg pyłu do szlifierki ) ma zastosowanie przy pracy szlifierki na sucho. Należy połączyć go wężem elastycznym (o podwyższonej odporności na temperaturę), koniec węża skierować na strumień wiórów i ścierniwa. W celu poprawy zasysania zanieczyszczonego powietrza można zamówić wykonanie specjalne z większą średnicą króćca na pochłaniaczu. Pochłaniacz w wykonaniu standardowym przystosowany jest do pracy ciągłej (nawet jednozmianowej) z króćcem prostym Ø100mm. Zwiększenie średnicy króćca powoduje większy przepływ powietrza ale zmniejsza spręż.

Zanieczyszczone powietrze obiega wnętrze pochłaniacza. Ruch okrężny zanieczyszczonego powietrza oraz bezpośredni kontakt z płynem znajdującym się w przestrzeni pochłaniacza (ilość płynu około 10-12 litrów) powoduje oczyszczenie powietrza, które dalej przedostaje się do otoczenia od spodu. Do otoczenia dostają się również opary płynu, dlatego powinna być to substancja bezpieczna dla człowieka.

Instrukcja eksploatacji Pochłaniacza pyłu

Ogólne warunki pracy

 1. Pochłaniacz pyłu jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniu zamkniętym i suchym.
 2. Pochłaniacz pyłu jest wyposażeniem dodatkowym do szlifierek już posiadających odpowiednie zabezpieczenia elektryczne do podłączenia urządzenia do maszyny. Ze względu na trudny rozruch urządzenia zalecane jest zastosowanie falownika obniżającego prąd rozruchowy.
 3. POCHŁANIACZA PYŁU NIE STOSOWAĆ DO PYŁÓW ALUMINIUM (grozi wybuchem)!!
 4. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 0oC ¸ +30 o
 5. Zalewać emulsjami nie powodującymi korozji i zapłonu, obojętnymi dla środowiska i ludzi (patrz dalsza część instrukcji).
 6. Do pracy 2-zmianaowej ciągłej stosować wzmocnione silniki elektryczne o mocy 3kW.
 7. Zapinki zbiornika dolnego – 3szt. zabezpieczyć kłódką przed przypadkowym odpięciem.

Uwaga:

Przy pierwszym podłączeniu i uruchomieniu silnika oraz po każdej zmianie zasilania elektrycznego, należy sprawdzić obroty silnika elektrycznego. Musi on posiadać prawy kierunek obrotów tj. zgodny z ruchem wskazówek zegara patrząc z góry.

Obsługa bieżąca Pochłaniacza pyłu

 1. Nie stosować Pochłaniacza pyłu jednocześnie z urządzeniami doprowadzającymi wodę do strefy pracy urządzenia (praca na mokro, chłodzenie mgłą olejową itp.). Pochłaniacz pyłu służy tylko do pracy na sucho.
 2. Nigdy nie otwierać pokrywy górnej przy załączonych obrotach silnika elektrycznego. Po odłączeniu zasilania odczekać około 4 minuty do pełnego zatrzymania wirnika.
 3. Nie stosować do pyłów aluminium – zagrożenie wybuchem.
 4. Dbać, aby poziom płynu i pyłów znajdował się maksymalnie do krawędzi górnej pokrywy powiększonego zbiornika dolnego.
 5. Uzupełniać poziom płynu. Normalnym zjawiskiem jest odparowywanie płynu z pochłaniacza w ilości około 0,6l/godz. (w zależności od rodzaju pyłu i płynu).
 6. Dbać o czystość urządzenia. Nie dopuszczać do osadzania się na jego elementach pyłów i innych zanieczyszczeń. Oczyszczać nie rzadziej niż co 150 godzin pracy elementy zbiornika górnego z wirnikiem i silnikiem elektrycznym – nie używać sprężonego powietrza (ochrona silnika IP55). Zaleca się każdorazową wymianę uszczelki pomiędzy zbiornikiem dolnym a środkowym po oczyszczeniu.
 7. Do połączenia pochłaniacza z maszyną należy stosować węże elastyczne o podwyższonej odporności na temperaturę (możliwość pochłaniania iskier ze strefy obróbki) o średnicy zgodnej z króćcem pochłaniacza.
 8. Systematycznie (nie rzadziej niż co 200 godzin pracy) sprawdzać jakość połączeń gwintowanych śrub mocujących pokrywę, silnika elektrycznego, wirnika (poluzowane śruby dokręcić).
 9. W razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub zakłóceń w pracy pochłaniacza należy niezwłocznie powiadomić serwis techniczny.

Budowa Pochłaniacza pyłu

Pochłaniacz pyłu ( wyciąg pyłu ) zbudowany jest z sześciu głównych zespołów:

 1. Zbiornik środkowy rys. 0100;
 2. Zbiornik górny rys. 0200;
 3. Wirnik rys. 0300;
 4. Pokrywa rys. 0400.
 5. Zbiornik dolny rys. 0500;
 6. Króciec wlotowy 0600.

Rysunek Pochłaniacza pyłu PK-2000 można pobrać w zakładce „Do pobrania”

Wydatek
~2000 m3/h
Średnica zewnętrznego króćca (standardowa)
Ø100 mm
Pojemność zbiornika na pył
~70 litrów
Poziom hałasu
80-85 dB
Silnik elektryczny trójfazowy TAMEL
U=400V, P=3kW, n=2800 obr./min.
Wymiary gabarytowe (szer. x wys.)
850 x 1050 mm
Waga
~180 kg
OPCJE DODATKOWE DO POCHŁANIACZA

1. Wersja mobilna pochłaniacza pyłu. Pochłaniacz jest wyposażony w 3 kółka obrotowe z hamulcem, bieżnia poliuretanowa miękka.

400,00 PLN + VAT

2. Wąż Ø100 wykonany jest ze stali ocynkowanej z dodatkowym uszczelnieniem termicznym. Jest on odporny na bezpośredni kontakt z iskrami i przetarcia

140,00 PLN/mb + VAT

2a. Wąż Ø120 wykonany jest ze stali ocynkowanej z dodatkowym uszczelnieniem termicznym. Jest on odporny na bezpośredni kontakt z iskrami i przetarcia

160,00 PLN/mb + VAT

3. Kolano 90° (spawane) i nitowane bezpośrednio do pokrywy pochłaniacza. średnica zewnętrzna króćca Ø100mm (pod wąż spiralny Ø100)

850,00 PLN + VAT

3a. Kolano 90° (spawane) i nitowane bezpośrednio do pokrywy pochłaniacza. średnica zewnętrzna króćca Ø120mm (pod wąż spiralny Ø120)

950,00 PLN + VAT

4. Wykonanie (tylko zbiornika dolnego) ze stali AISI 304 (płaszcz zewnętrzny + dno + płaszcz wewnętrzny) pozostałe elementy ze stali St3S – zalecane przy myciu i zalewaniu wodą

3850,00 PLN + VAT

5. Zabezpieczenie elektryczne (samoczynny wyłącznik silnikowy
w obudowie IP65)

950,00 PLN + VAT

6. Układ rozruchowy z falownikiem DELTA (ze względu na trudny rozruch zalecane jest stosowanie falownika ułatwiającego ten rozruch). Układ falownikowy pozwala na osiągnięcie większych wydajności niż deklarowane w ofercie (płynną regulację obrotów wentylatora)

3900,00 PLN + VAT

Rysunek-POCHŁANIACZ PYŁU PK-2000
Pobierz dokument
Warunki gwarancji PK-2000
Pobierz dokument

Skontakuj się z nami.

Dane kontaktowe
Paweł Kielnierowski
POLMET Paweł Kielnierowski

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 90